NOVOSTI I OBJAVE

Natječaj za upis u prvu godinu studija ak. 2018./2019.


Senat Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost nadležnih županijskih ministarstava prosvjete, znanosti, kulture i športa, raspisuje Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih...

Poziv studentima, prezentacija opreme za mjerenje i analizu vibracija


Pozivaju se svi zainteresirani studenti koji su slušali kolegije Vibracije mehaničkih konstrukcija, Osnove vibracijske dijagnostike i Vibracijska dijagnostika strojeva i uređaja da dođu na...

Poziv studentima za popunjavanje ankete o kvaliteti nastave


Anketa studenata za provjeru kvalitete nastave provest će se preko ISS-a u periodu od 04.06. do 11.06.2018. g. (zadnji tjedan ljetnog semestra).

Pozivaju se studenti sveučilišnih studija strojarstva,...

Posjeta njemačkim tehničkim fakultetima i Hyundai istraživačkom centru


U periodu od 25.5.2018. g. do 27.5.2018. g. predstavnici Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike i predstavnici lokalne industrije su posjetili tri njemačka tehnička...

FEAL D.O.O. ŠIROKI BRIJEG, studijska posjeta


U petak, 18.05.2018. godine, studenti treće godine strojarstva, smjer Konstruiranje i razvoj proizvoda, posjetili su tvrtku FEAL D.O.O. u Širokom Brijegu.

Stručni obilazak studenata vodili su...


STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica