Sveučilište u Ghentu, studentska mobilnost


Otvoren je natječaj Sveučilišta u Ghentu (Faculty of Engineering Technology) za studente Master i PhD programa, u trajanju od pet mjeseci.

Rok za podnošenje prijava za zimski semestar akademske godine 2019-2020 je 22.02.2019. godine.

Zainteresirani studenti trebaju na mail: rektorat-ms@sum.ba poslati sljedeću dokumentaciju:

1.     Prijavni obrazac

2.     CV

3.     Motivacijsko pismo

4.     Potvrdu o znanju engleskog jezika B2

5.     Prijepis ocjena, na hrvatskom i engleskom, s matičnog Fakulteta

 

Preporuka studentima da pogledaju na stranici Fakulteta u Ghentu mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnom Fakultetu i koji bi se mogli verificirati kao takvi. Kompatibilnost kolegija provjeriti s prodekanima I s koordinatorom za međunarodnu suradnju na matičnom Fakultetu.

Ovdje se može pogledati tablica kriterija.
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page