Stipendija Vlade Slovačke Republike


Vlada Slovačke Republike u okviru Nacionalnog programa stipendija Slovačke Republike otvorila je natječaj za ljetni semestar akademske godine 2019/2020 za potporu mobilnosti studenata, doktoranada, sveučilišnih profesora, istraživača i umjetnika. Program financira Ministarstvo prosvjete, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, a administrira Slovačka akademska informatička agencija – SAIA.

Zainteresirani kandidati mogu svoje prijave podnijeti on-line, putem web stanice www.scholarships.sk ili www.stipendia.sk gdje se također mogu pronaći potrebni obrasci i više informacija o samom programu.

Rok za podnošenje prijava je 31. listopad 2019. do 16:00 sati.

U slučaju dodatnih nejasnoća vezanih za Nacionalni program stipendija zainteresirani kandidati mogu se izravno obratiti administratorima programa:

- Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk ), podnositelji prijava sa stalnim boravkom u Slovačkoj,

- Ondrej Aradský ( ondrej.aradsky@saia.sk  ), podnositelji prijava iz inozemstva.

Letak se može pogledati ovdje.
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page