Poziv studentima za popunjavanje ankete o kvaliteti nastave


Anketa studenata za provjeru kvalitete nastave provest će se preko ISS-a u periodu od 27.05.2019. do 10.06.2019. g.

Pozivaju se studenti sveučilišnih studija strojarstva, računarstva i elektrotehnike (preddiplomskih i diplomskih studija), da ispune ankete na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru ove akademske godine.

Anketa će u navedenom periodu biti dostupna na ISS-u. Sadržaj ankete je u skladu s Vodičem kroz osiguranje kvalitete Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike.

Provođenje elektronske ankete garantira anonimnost studenata i da jedan student može za jedan predmet popuniti anketu samo jednom .

Pozivaju se studenti da svojim učešćem u anketi daju svoj doprinos korektnom praćenju i unapređenju kvalitete studiranja na FSRE-u.

                                                                              Odbor za kvalitetu FSRE-a
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page