Postanite dijelom uredništva časopisa "ROBOT"


Postanite dio tima koji će stvarati časopis Robot - časopis koji uređuju studenti našeg fakulteta. U časopisu želimo promovirati fakultet, prikazati rad studenata, zainteresirati ih, te promovirati one koji to svakako zaslužuju, a nisu imali prilike istaknuti se do sada, te pisati o najnovijim inovacijama u svijetu koje su vezane za STEM područje, a zasigurno ih ima mnogo. Postanite dio našeg tima, surađujte u dinamičnoj i kvalitetnoj okolini, te postanite dijelom povijesti našeg fakulteta.

Prijaviti se možete na mail: studentski.zbor@student.fsr.ba.
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page