Otvoren natječaj Sveučilišta u Poitersu za studentsku Erasmus+ mobilnost


Otvoren je natječaj Sveučilišta u Poitersu za studentsku Erasmus+ mobilnost u trajanju od pet mjeseci  za tri (3) stipendije za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. Studenti sva tri studijska ciklusa se mogu prijaviti na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 20. travnja 2021.

Zainteresirani studenti trebaju poslati na email rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavni obrazac (privitak);
  2. CV (privitak) ili poveznica na novi obrazac https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en
  3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
  4. Potvrdu o znanju (francuskog ili engleskog jezika B2);
  5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
  6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju ili plan mobilnosti za studente 3. ciklusa koji planiraju raditi istraživanje, od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici (privitak 1ili (privitak 2).

Preporuka studentima:

  • Pogledati na stranici Sveučilišta u Poitiersu https://www.univ-poitiers.fr/en/find-a-course/ mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.
  • Ukoliko se student odluči da na Sveučilištu u Potiersu sluša i polaže kolegija na francuskom jeziku potrebno je da dostavi samo potvrdu o znanju francuskog jezika razine B2.

Sastavni dio natječaja je priložena tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenta sukladno kojoj će se vrednovati zaprimljene prijave.
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page