Obavijest o terminu upisa studenata u prvu godinu preddiplomskih studija


Upis u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija strojarstva, računarstva i elektrotehnike za akademsku 2020./2021. godinu provodit će se u razdoblju od 20. do 24. srpnja 2020. godine, od 09.00 do 14.00 sati.

Iznimno, u srijedu, 22.7. i četvrtak 23.7. 2020. godine, upis će se provoditi od 09.00 do 12.00 sati zbog prekida isporuke električne energije u zgradi Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike (uslijed planiranih građevinskih i elektroenergetskih radova u kampusu Sveučilišta).
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page