Obavijest o oslobađanju plaćanja školarine za akademsku 2017./2018. godinu


Studenti upisani u statusu redovitih studenata uz plaćanje koji temeljem Odluke o oslobadanju plaćanja školarine studentu upisanom u statusu redovitog studenta koji sam plaća svoj studij (ur. broj. 06-01-629/15 od 30. listopada 2015. godine) imaju uvjete da budu oslobođeni plaćanja školarine za akademsku 2017./2018. godinu su obvezni u tajništvo fakulteta, uz svoj zahtjev, dostaviti i uvjerenje o položenim ispitima najkasnije do 06. listopada 2017. godine.

Tekst Odluke možete pogledati ovdje.
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page