Novi broj transakcijskog računa


Novi broj transakcijskog računa Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike koji studenti trebaju koristiti za uplate je

3381302271326593
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page