Natječaj za studentsku mobilnost za Sveučilište u Zagrebu


Otvoren je natječaj Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, za studentsku mobilnost, 1 stipendija u trajanju od pet mjeseci  za ljetni semestar akademske godine 2019./2020.

           

Rok za podnošenje prijava je zaključno 17. srpnja 2019.

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

1.      Prijavni obrazac (privitak);

2.      CV (privitak);

3.     Motivacijsko pismo (hrvatski ili engleski jezik);

4.     Prijepis ocjena s matičnog fakulteta na hrvatskom jeziku;

5.      Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenta i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici  (privitak).

 

Preporuka studentima:

ü  pogledati na stranici Sveučilišta u Zagrebu mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnom Fakultetu i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku http://www.unizg.hr/.  Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici. 

 Tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata može se preuzeti ovdje
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page