Natječaj za studentsku mobilnost Sveučilišta THM, Njemačka - ljetni semestar 2020./2021.


Otvoren je Natječaj Tehničkog sveučilišta primijenjenih znanosti (THM), Njemačka, za tri (3) studentske mobilnosti u okviru Erasmus+ KA107 programa u trajanju od šest mjeseci za preddiplomski i diplomski  studij za ljetni semestar akademske 2020./2021. Područja na koja se Natječaj odnosi su:

              

 

0710

Strojarstvo,

Mehatronika,

Elektrotehnika

 

Rok za podnošenje prijava je uključujući 30. rujna 2020.

Zainteresirani studenti trebaju poslati na email adresu rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavni obrazac (privitak);
  2. CV (privitak);
  3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
  4. Potvrdu o znanju engleskog (min B2) ili njemačkog jezika (min B1);
  5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku (za sve studijske godine);
  6. Popunjen ugovor o učenju potpisan od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici, (privitak).

 

Preporuka studentima:

  • pogledati na stranici Sveučilišta THM www.thm.de mogu li pronaći ogovarajuće kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se kao takvi mogli priznati po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.
  • Više potrebnih informacija vezanih za Natječaj može se pronaći u priloženom info dokumentu THM-a (privitak).

Uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page