Natječaj Šleskog tehnološkog sveučilišta u Gliwicama


Otvoren je natječaj Šleskog tehnološkog sveučilišta u Gliwicama, Poljska, za studentsku mobilnost za ukupno 2 stipendije (na razini BiH) preddiplomskog i diplomskog studija u trajanju od 5 mjeseci za zimski semestar akademske 2020./2021., a sve u okviru Erasmus+ KA107 programa mobilnosti.

 • Rok za podnošenje prijava je zaključno 25. svibnja 2020.

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

 • prijavni obrazac (privitak);
 • CV (privitak);
 • motivacijsko pismo (engleski jezik);
 • potvrdu o znanju engleskog jezika (B1 za preddiplomski i B2 za diplomski studij)
 • prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku (ukoliko je moguće, a ukoliko ne prihvatljiva će biti i kopija indeksa);
 • popunjen i ukoliko je moguće potpisan ugovor o učenju od strane studenta i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici (privitak);
 • biometrijsku fotografiju (PDF ili JPG format).

Preporuka studentima:

 • ukoliko student nema odgovarajući certifikat/ potvrdu o poznavanju engleskog jezika potrebno je kontaktirati koordinatora za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu;
 • pogledati na sljedećoj poveznici Šleskog tehnološkog sveučilišta u Gliwicama mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku https://incoming.polsl.pl/;
 • kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici,
 • zainteresirani studenti mogu izabrati slušanje kolegije na jednom ili dva fakulteta Šleskom tehnološkog sveučilišta u Gliwicama kako bi prikupili između 25-30 ECTS.

Također, uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page