Erasmus+, natječaj Sveučilišta u Mariboru


Otvoren je natječaj Sveučilišta u Maribor, Slovenija za studentsku mobilnost za 2 dvije stipendije okviru Erasmus+ KA107 programa u trajanju od četiri mjeseca za ljetni semestar akademske godine 2019./2020.

Rok za podnošenje prijava je uključujući 16. rujna 2019.

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

  1. Prijavni obrazac;
  2. CV;
  3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
  4. Potvrdu o znanju engleskog (min B1);
  5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
  6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici.

Preporuka studentima:

- pogledati na stranici Sveučilišta u Mariboru mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici. Više informacija o samom natječaju može se pronaći na sljedećem linku https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx.

Također, uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page