Edukacije iz područja digitalizacije za mala i srednja poduzeća iz sektora metala i plastike


Edukacija - Virtualizacija računalnih resursa

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, u okviru projekta "Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća digitalizacijom - IC SMED", kojeg sufinanciraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka, pri Centru za digitalizaciju, počinje sa aktivnostima poboljšanja poslovnog okruženja u BiH. U ovom mjesecu počinju edukacije iz područja digitalizacije za djelatnike ciljanih poduzeća i ciljne skupine projekta.

Teme edukativnih radionica će biti vezane za digitalizacijske studije slučaja: Internet stvari, Kolaborativni robot, Energetska efikasnost u proizvodnji, ERP-CRM-eCommerce Integracija, Reverzibilno inženjerstvo i mjeriteljstvo, Digitalni asistent.

Sudjelovanjem na radionicama djelatnici poduzeća će steći nova znanja iz područja digitalizacije proizvodnih procesa, a digitalizacija je budućnost proizvodnih poduzeća ukoliko žele ostati konkurentna na tržištu. 

U utorak, 13.04.2021. u 12:00, počinje edukacija u sklopu ovog projekta, na temu Virtualizacija računalnih resursa, koja će se održati putem Zoom platforme. Zainteresirani se trebaju prijaviti preko obrasca za prijavu (na linku ispod), a svi prijavljeni će dobiti link za pristup edukaciji.

Projekt IC SMED se realizira  u partnerstvu sa HERAG razvojnom Agencijom ŽZH i pet lokalnih poduzeća: MA-COM d.o.o. Stolac, Škutor d.o.o. Mostar, SIK d.o.o. Mostar, Weltplast  d.o.o. Posušje, TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg.

Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

 

Obrazac prijave

Agenda edukacije
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page