dr. sc. Boris Crnokić, nastupno predavanje


Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije (članak 68.), te Pravilnika o minimalnim uvjetima u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru (članak 7.), pristupnik

dr. sc. Boris CRNOKIĆ

će održati nastupno predavanje u utorak, 09.05.2017. g. u 11:00 sati na Fakultetu strojarstva i računarstva u dvorani 104.

Tema nastupnog predavanja je:

"Dizajn mehatroničkih sustava"
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page