NEWS AND POSTS

Natječaj za mobilnost studenata za Sveučilište u Masaryku u Brnu


Otvoren je natječaj za mobilnost studenata za Sveučilište u Masaryku u Brnu, Češka za akademsku 2018./2019. za zimski semestar.

Zainteresirani studenti (sva tri ciklusa) se prijavljuje online putem (

ov...

Poziv studentima za popunjavanje ankete o kvaliteti nastave


Anketa studenata za provjeru kvalitete nastave provest će se preko ISS-a u periodu od 19.01. do 29.01.2018. g. (zadnji tjedan zimskog semestra).

Pozivaju se studenti sveučilišnih studija strojarstva,...

Razmjena nastavnog osoblja, Sveučilište u Barceloni


Otvoren je natječaj za razmjenu nastavanog osoblja za Sveučilište u Barceloni i prema ugovoru za naše Sveučilište odobrena je jedna jednotjedna stipendija (5 dana radnih i 2 dana za putovanje)....

International Staff Training Week, Radboud University


Otvoren je natječaj za Staff week training za Sveučilište Radbout, Nijmegen, Nizozemska, koji će se održati od 14. do 18. svibnja 2018. g.

Za Sveučilište u Mostaru odobrene su dvije stipendije za...

Obavijest za studente


Sastanci sa studentima prvih godina preddiplomskih studija strojarstva,računarstva i elektrotehnike na temu korištenja Informacijskog sustava Sveučilišta u Mostaru (ISS) održat će se u srijedu 17....


STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page