NEWS AND POSTS

UPISC 2018


Sveučilište u Prištini organizira Međunarodnu studentsku konferenciju UPISC 2018 koja će se održati od 18. do 22. lipnja 2018.

International Summer School in Mostar


Otvoren je natječaj za prijavu studenta za ovogodišnju Međunarodnu ljetnu školu koja se po drugi put održava na našem Sveučilištu od 21.5.2018. do 2.6.2018. u suradnji s norveškim koledžom HSN i...

Mobilnost Sveučilišta u Mostaru - INFO DAN


Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru obavještava sve zainteresirane studente, nastavnike, istraživače, ali i nenastavno osoblje da u ponedjeljak 26.03. 2018.godine, u 11:00...

Ljetna škola na Sveučilištu Milano - Bicocca


Poziv za upis na ljetnu školu na Sveučilištu Milano - Bicocca, na koju se mogu prijaviti i studenti Sveučilišta u Mostaru, može se preuzeti ovdje.

Erasmus+, Sveučilište u Lyonu


Otvoren je natječaj za mobilnost studenata za zimski semestar 2018./2019. za Claude Bernard Lyon1 University, Lyon, Francuska i više informacija o samom Sveučilištu se može pronaći ovdje.

Za naše...


STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page