NEWS AND POSTS

Natječaj UNESCO-a I Vlade Japana za stipendiranje istraživača


Otvoren je natječaj za stipendiranje mladih istraživača (do 40 godina starosti) od strane UNESCO-a i Vlade Japana u području okoliša (s naglaskom na smanjenje rizika od katastrofa), međukulturalnog...

Upute za polaganje razredbenog ispita


Završne upute za polaganje razredbenog ispita mogu se pročitati ovdje.

Razredbeni ispit održat će se u četvrtak, 12. srpnja 2018. godine u 10.00 sati. Svi pristupnici obavezni su donijeti osobni...

Oglas o javnom nadmetanju za prodaju strojeva


Na temelju članka 22.Statuta Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru te odluke o prodaji strojeva iz radionice Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike...

Prezentacija firme Bruel&Kjaer-Vibro


Na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike za sve zainteresirane studente i sudionike iz gospodarstva održala se prezentacija firme Bruel&Kjaer-Vibro na kojoj su predstvaljene najnovije...

JAVNI RAZGOVOR, pristupnik Nikola Knezović, mag. ing. stroj.


Temeljem članka 11. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru, a u suglasnosti sa Odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru broj: 01-1831/18, donesenoj na 15. Sjednici, održanoj 12. lipnja...


STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page