NEWS AND POSTS

Obavijest o upisu studenata u prvu godinu preddiplomskih studija


U razdoblju od 19. do 23. srpnja 2021. godine provodit će se upis u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija strojarstva, računarstva i elektrotehnike za akademsku 2021./2022. godinu.

Studij...

Sveučilište u Mostaru dobilo prve magistre elektrotehnike


U srijedu, 14.07.2021. godine održane su prve obrane diplomskih radova na diplomskom studiju elektrotehnike. Na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike svoje diplomske radove obranili su...

Rezultati razredbenog ispita održanog 14. srpnja 2021. godine


Rezultati razredbenog ispita na studiju strojarstva mogu se pogledati ovdje.

Rezultati razredbenog ispita na studiju računarstva mogu se pogledati ovdje.

Rezultati razredbenog ispita na studiju...

Raspored kandidata za polaganje razredbenog ispita


Raspored kandidata za polaganje razredbenog ispita može se pogledati ovdje.

Razredbeni ispit održat će se u srijedu, 14.07.2021. g. u 10:00 sati (prva skupina studenata) i 12.00 sati (druga skupina...

Node-Red u Internetu stvari


Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, u okviru projekta Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća digitalizacijom - IC SMED, kojeg sufinanciraju...


STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page