NEWS AND POSTS

Sveučilište Masaryk, Brno, Češka za razmjenu osoblja za nastavnu i trening mobilnost


Otvoren je natječaj za Sveučilište Masaryk, Brno, Češka za razmjenu osoblja za nastavnu i trening mobilnost.

Zainteresirani kandidati  do 29. studenoga 2018. trebaju dostaviti popunjenu sljedeću...

Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja


Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa


Na temelju članka 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko - neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, br:4/12), Sveučilište u Mostaru raspisuje se

JAVNI...

Promocija diplomanata


Dana 27. studenog 2018. godine s početkom u 11:00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača održat će se promocija diplomanata Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u...

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016., prijave za besplatni tečaj


Novi besplatni tečaj u okviru Skills Centra SUM-a na Sveučilištu održat će se 26.11. u 16 h (10 radnih dana po 4h) u okviru programa Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016. 
Studen...


STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page