NEWS AND POSTS

Stpendije Vlade Republike Slovačke


Otvoren je natječaj za stipendije Republike Slovačke za program mobilnosti studenata sva tri ciklusa te znanstveno-nastavnog osoblja za akademsku godinu 2021./2022.

Natječaj je otvoren do 30....

ICONST - INTERNATIONAL CONFERENCES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY


Međunarodna konferencija znanosti i tehnologije INTERNATIONAL CONFERENCES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY održat će se u Budvi u rujnu 2021. godine. Više informacija o konferenciji i načinu prijave dostupno...

JESH - JOINT EXCELLENCE IN SCIENCE AND HUMANITIES, program mobilnosti


Otvoren je natječaj za stipendiranje znanstvenika u okviru programa mobilnosti Akademije znanosti Republike Austrije JESH - JOINT EXCELLENCE IN SCIENCE AND HUMANITIES.

Cilj programa je razvijanje...

Istraživačka stipendija GO STYRIA za akademsku godinu 2021/2022. godinu


Austrijski kulturni forum Sarajevo Vam sa zadovoljstvom skreće pažnju na istraživačku stipendiju GO STYRIA za akademsku 2021/2022. godinu, koju je raspisao Univerzitet u Grazu uz podršku Savezne...

JAVNI RAZGOVOR, pristupnik Ivan Boban, mag. inf. techn.


Temeljem članka 11. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru, a u suglasnosti sa Odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru broj: 01-430/21, donesenoj na 371. Sjednici, održanoj 27....


STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page