NEWS AND POSTS

Erasmus+, Sveučilište u Zagrebu


U sklopu novih sredstava za Erasmus+ projekt Sveučilišta u Zagrebu odobrene su još 3 stipendije za studente Sveučilišta u Mostaru (sva tri ciklusa).

 

Studenti se mogu prijaviti za ljetni semestar...

Obavijest o olakšicama u plaćanju školarine za studente slabijeg socijalno-ekonomskog stanja


Studenti koji temeljem Odluke o olakšicama u plaćanju školarine za studente slabijeg socijalno ekonomskog stanja (ur. broj: 06-01-623/16 od 22. rujna 2016. godine) mogu biti oslobođeni plaćanja dijela...

Erasmus+, Sveučilište Masaryk u Brnu


Produžen je rok za natječaj za prijavu studenata (sva tri ciklusa) na Sveučilište Masaryk u Brnu, Češka za ljetni semestar 2017./2018.,

Natječaj je otvoren do 30.9.2017., a za dodatne informacije...

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata, Sveučilište u Grazu


Otvoren je natječaj za Sveučilište u Grazu za ljetni semestar 2017./2018. za studentsku mobilnost (sva tri ciklusa). Sve dodatne informacije vezane za prijavu i potrebnu dokumentaciju mogu se pronaći 

...

Upisi u više godine studija, obavijest


Prema odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva i računarstva br.: 06-01-504/16 uvjeti upisa u više godine studija za studente preddiplomskog studija su:

          - Za upis u 2....


STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page